1. Inleiding

Horecabaas.nl hecht veel waarde aan de privacy van haar websitebezoekers, klanten, partners en gebruikers. Zorgvuldige en veilige omgang met persoonsgegevens staat bij Horecabaas.nl hoog in het vaandel en deze Privacyverklaring beschrijft de manier waarop wij informatie verzamelen en verwerken. Lees deze Privacyverklaring goed door, zodat u op de hoogte bent van onze werkwijze omtrent privacy en persoonsgegevens. De privacywetgeving en daarmee ook deze Privacyverklaring is aan verandering onderhevig, waardoor het regelmatig bekijken van deze Privacyverklaring aangeraden wordt door Horecabaas.nl. Het gebruik maken van de diensten, website en/of de digitale arbeidsmarkt van Horecabaas.nl heeft als gevolg dat u akkoord gaat met de meest recente voorwaarden van deze Privacyverklaring.

2. Wie zijn wij

Wij zijn Horecabaas.nl, de digitale arbeidsmarkt voor de horeca. Horecabaas.nl is een handelsnaam van HB17 ZZP B.V. Horecabaas.nl. is statutair gevestigd te Goes en heeft haar vestiging aan de Beestenmarkt 16 te (4461 CT) Goes.

3. (Persoons)gegevens

Om u op een zo goed mogelijke manier van dienst te zijn, verzamelt en verwerkt Horecabaas.nl de volgende gegevens van u:

Persoonsgegevens van u als ZZP’er, waaronder: uw naam, adres- en woonplaatsgegevens, leeftijd (geboortedatum), telefoonnummer, e-mailadres, profielfoto’s, identificatiebewijs, gegevens van de Kamer van Koophandel, BTW-nummer, bankgegevens, betalingsgegevens, verzekeringsgegevens, facturen, gegevens die u op onze website/digitale omgeving plaatst en de communicatie tussen Horecabaas.nl en u.

(Persoons)gegevens van u als opdrachtgever van de ZZP’er, waaronder: uw (bedrijfs)naam, adres- en vestigingsgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), profielfoto’s, gegevens van de Kamer van Koophandel, BTW-nummer, bankgegevens, betalingsgegevens, verzekeringsgegevens, facturen, gegevens die u op onze website/digitale omgeving plaatst en de communicatie tussen Horecabaas.nl en u.

Gegevens betreffende uw acties op onze digitale arbeidsmarkt waaronder: de opdrachten die uw voorkeur hebben, geschiedenis van uw opdrachten, gewerkte uren, zoekgeschiedenis, beoordelingen, aanmeldgegevens, annuleringsgegevens, betalingen, overeenkomsten van opdracht, locaties van de opdrachten, reactiesnelheid en uw klikgedrag.

4. Doel van verzamelen en verwerken gegevens

Horecabaas.nl gebruikt uw (persoons)gegevens onder meer voor de onderstaande doeleinden:

 • het kunnen aanbieden en verwerven van opdrachten;
 • het kunnen analyseren van uw gebruik van onze digitale arbeidsmarkt en website;
 • het kunnen opmaken van gebruikersprofielen;
 • het kunnen plaatsen van gerichte advertenties;
 • het kunnen verbeteren van onze service aan u;
 • het kunnen verifiëren of u als ZZP’er gerechtigd bent om te werken in Nederland.

5. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Horecabaas.nl bewaart u gegevens zo lang als dat nodig is voor het kunnen aanbieden van haar diensten en houdt zich daarbij aan de wettelijke bewaartermijnen en verplichtingen. Door gebruik te maken van de diensten van Horecabaas.nl gaat u uitdrukkelijk akkoord met het bewaren van uw gegevens door Horecabaas.nl. Horecabaas.nl bewaart uw gegevens tijdens de periode waarin u gebruik maakt van de diensten van Horecabaas.nl. Wanneer u langer dan 36 maanden geen gebruik heeft gemaakt van de diensten van Horecabaas.nl zullen uw account en bijbehorende gegevens automatisch door Horecabaas.nl worden verwijderd.

Zoals genoemd in artikel 4 controleert Horecabaas.nl of u als ZZP’er gerechtigd bent om te werken in Nederland. Dit doen wij aan de hand van uw identiteitsbewijs. Deze (kopieën van) documenten worden direct na het controleren weer verwijderd. Op deze manier controleren wij enkel uw recht om te mogen werken in Nederland en hoeven wij uw BSN niet verder te gebruiken.

Op grond van de (belasting)wetgeving is Horecabaas.nl gehouden om alle facturatiegegevens voor de duur van zeven jaar te bewaren.

6. Uw rechten betreffende (persoons)gegevens

U heeft als klant/gebruiker van Horecabaas.nl het recht om ‘vergeten te worden’. Dit betekent dat wanneer u Horecabaas.nl verzoekt om verwijdering van al uw gegevens, dat Horecabaas.nl dit verzoek zal inwilligen en uw gegevens direct zal verwijderen.

7. Deelt Horecabaas.nl mijn informatie met anderen?

Horecabaas.nl deelt uw gegevens met aan Horecabaas.nl gelieerde ondernemingen. Daarnaast deelt Horecabaas.nl enkel in de volgende situaties uw gegevens (gedeeltelijk) met anderen:

 • bij het tot stand komen van de overeenkomst(en) van opdracht;
 • bij onderzoek naar eventuele fraude;
 • bij het bevestigen van uw beschikbaarheid bij een opdracht;
 • bij het naleven van de geldende algemene voorwaarden;
 • bij een wettelijke verplichting daartoe.

8. De bescherming van uw gegevens

Horecabaas.nl beschermt uw gegevens op uiterst zorgvuldige wijze. Al uw gegevens worden versleuteld opgeslagen en worden beschermd tegen pogingen tot toegang te verkrijgen zonder machtiging daartoe. Horecabaas.nl zet zich in om de gegevens zo adequaat mogelijk te beschermen.

9. Uw privacy bij andere partijen

Op alle pagina’s die buiten het bereik van Horecabaas.nl vallen, heeft deze privacyverklaring geen invloed. Partners van Horecabaas.nl, reclame-uitingen van derde partijen op de website van Horecabaas.nl alsook weblinks naar andere partijen, hebben een eigen privacyverklaring/beleid.

10. Hoe beheer ik mijn gegevens

Op grond van de geldende Europese en Nederlandse privacywetgeving heeft u als klant/gebruiker het recht om uw eigen (persoons)gegevens te beheren. Zo heeft u het recht om te allen tijde een verzoek tot inzage in uw (persoons)gegevens bij Horecabaas.nl te doen. Ook kunt u Horecabaas.nl verzoeken om wijzigen van en aanvullingen op uw (persoons)gegevens door te voeren. Tevens kunt u al uw gegevens in zijn geheel door Horecabaas.nl laten verwijderen of juist op uw verzoek door laten geven aan een andere partij.

11. Contact

Voor al uw vragen kunt u een e-mail sturen naar privacy@horecabaas.nl. Eventuele klachten of opmerkingen betrekking hebbende op hetgeen genoemd staat in deze privacyverklaring kunt u eveneens mailen aan privacy@horecabaas.nl.