cover-image

Privacyverklaring

Dit is het privacy beleid van horecabaas (statutaire naam MS7 b.v.) gevestigd te Vlissingen handelend onder kamer van koophandel nummer 84827629. (Hierna te noemen Horecabaas)

In dit privacy beleid wordt beschreven wat voor gegevens wij verwerken die we verkrijgen door middel van zowel online als offline activiteiten zoals gebruikers van de website, werknemers, werkzoekenden en relaties/opdrachtgevers van HORECABAAS.

1                   Toepassing privacy beleid

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die verwerkt worden door HORECABAAS. Dit beleid wijzigt regelmatig, wij adviseren daarom ook om regelmatig dit beleid opnieuw in te zien. Laatste wijziging is gedaan op 18-02-2022

1.1             Wanneer is deze privacy policy van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die HORECABAAS verwerkt in haar database en via de website.

1.2             Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?
HORECABAAS, gevestigd te Vlissingen (“HORECABAAS”) is verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens.

1.3             Informatie over, van, voor wijzigingen

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 mei 2018. Gezien wetgeving en beleid kan wijzigen adviseren wij je deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen.

1.4             Uitleg en opbouw van dit Privacy- en Cookiebeleid

In dit privacy- en cookiebeleid beschrijven we welke persoonlijke gegevens HORECABAAS van je verwerkt. Via de website www.HORECABAAS.nl (hier nader genoemd als “website") kan je zoeken naar openstaande vacatures en relevante informatie over HORECABAAS. Dit privacy- en cookiebeleid geeft informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van de bezoekers en gebruikers van de website (hier nader genoemd als de "gebruikers").

Op het moment dat je een passende vacature hebt gevonden en je bemiddelt wilt worden door HORECABAAS zullen wij zowel offline als online gegevens van je opslaan. Middels dit privacy- en cookiebeleid zullen we duidelijk maken wat wij doen met jouw gegevens.

 

2    Bezoek website

2.1             Bezoek aan de website van HORECABAAS
Wanneer je onze website bezoekt dan verwerken onze websitebeheerders een aantal technische gegevens die verbonden zijn aan het gebruik van de website zodat wij je de functionaliteiten van de website kunnen leveren. Met deze technische gegevens kunnen onze websitebeheerders de Website beheren, door bijvoorbeeld technische storingen op te lossen of de bereikbaarheid van bepaalde delen van de website te verbeteren. Hierdoor zorgen wij ervoor dat je de informatie op de website snel en eenvoudig kan vinden.

2.2             Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
Wij verwerken hiervoor technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, de bezochte webpagina's, de internetbrowser die je gebruikt, vorige/volgende bezochte websites en de duur van een bezoek/sessie.

2.3             Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens hiervoor?
Wij bewaren deze technische gegevens voor dit doel niet langer dan 3 maanden.

 

3                   Nieuwsbrief

3.1             Nieuwsbrieven
Via de website kan je je abonneren op de nieuwsbrief, doelstelling van deze brief is dat wij eenmaal per kwartaal een nieuwsbrief zullen sturen.

3.2             Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
Wij verwerken je gegevens in een mailinglijst waarbij we je naam, voornaam en emailadres noteren. Deze gegevens hebben wij nodig om je op de juiste manier aan te schrijven en uiteraard een mail te kunnen zenden.

3.3             Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens hiervoor?
Wij bewaren deze gegevens tot er bij ons een afmelding komt voor deze nieuwsbrief, daarna zullen je gegevens binnen een week verwijderd worden.

 

4    Solliciteren via de website

4.1             Solliciteren op de website
Op de website van HORECABAAS kun je zoeken naar vacatures. Allereerst kun je een selectie maken tussen Safety en Techniek. Hierna kun je zoeken op sector. Zodra je een vacature hebt gevonden kan je een sollicitatie doen via de website. De persoonsgegevens die je op dat moment verstrekt zullen wij verwerken in onze database.

4.2             Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
Wij verwerken de volgende gegevens als je die aan ons verstrekt en die wij nodig achten om een geschikte match te maken: naam, postcode, woonplaats, opleidingsniveau, werkervaring en je werk gerelateerde eisen ten aanzien van werk of een opdracht, zoals functie, branche, hoeveel uren je wilt werken en je gewenste salaris.

Naast bovenstaande gegevens zal er een log file aangemaakt worden waarbij we bijhouden dat je akkoord bent gegaan met ons privacy beleid met daarbij je naam, contactgegevens en de datum dat je onze website hebt bezocht.

4.3             Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens hiervoor?
Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar, na dit jaar zullen we je een mail sturen met daarin de vraag of je gegevens langer mogen bewaren. Hiervoor zullen we je toestemming vragen, als je niet akkoord gaat zullen wij deze gegevens verwijderen mits er documenten zijn die wij conform wet- en regelgeving moeten bewaren.

 

5                   Contactformulier via website

5.1             Het beantwoorden van vragen
Via de contactpagina op de website kan je een vraag stellen middels contactformulier. Daarnaast kan je uiteraard altijd bellen naar onze vestiging.

5.2             Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
Hiervoor verwerken we je naam, voornaam en emailadres en de eventuele correspondentie met betrekking tot je vraag.

5.3             Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens hiervoor?
Je gegevens worden na 4 weken verwijderd uit onze systemen, met uitzondering van een log file met daarin je contactgegevens, de datum van het contact en het onderwerp van je vraag.

 

6                   Sollicitatieproces

6.1               Sollicitatiegesprek
Op het moment dat je een sollicitatie hebt gedaan bij HORECABAAS zullen wij contact met je opnemen en daarbij een aantal extra gegevens verwerken om beter te kunnen searchen in onze database en een daarbij behorende match te realiseren. Dit sollicitatiegesprek kan plaatsvinden met een persoonlijk als een telefonisch gesprek.

6.2             Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
NAW gegevens, contactgegevens, geboortedatum en geboorteplaats, geslacht, burgerlijke status, rijbewijs, opleidingsniveau en werk gerelateerde certificaten, werkervaring en je werk gerelateerde eisen ten aanzien van werk of een opdracht, zoals functie, branche, hoeveel uren je wilt werken en je gewenste salaris.

6.3             Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens hiervoor?
Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar, na dit jaar zullen we je een mail sturen met daarin de vraag of je gegevens langer mogen bewaren. Hiervoor zullen we je toestemming vragen, als je niet akkoord gaat zullen wij deze gegevens verwijderen mits er documenten zijn die wij conform wet- en regelgeving moeten bewaren.

6.4               Aanvullende vragen ten behoeve van een match
Voor sommige functies zullen wij additionele informatie moeten verzamelen willen wij een goede match kunnen maken, deze informatie zullen we daarbij verwerken in onze database.

6.5             Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
Hiervoor verwerken wij een aantal functie gerelateerde eigenschappen waaronder het niet hebben van hoogtevrees, claustrofobie en andere functie gerelateerde medische eigenschappen.

6.6             Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens hiervoor?
Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar, na dit jaar zullen we je een mail sturen met daarin de vraag of je gegevens langer mogen bewaren. Hiervoor zullen we je toestemming vragen, als je niet akkoord gaat zullen wij deze gegevens verwijderen mits er documenten zijn die wij conform wet- en regelgeving moeten bewaren.

6.7             Voorstellen bij een opdrachtgever voor verrichten van werkzaamheden
Zodra we alle gegevens goed inzichtelijk hebben zullen we je bij een geschikte match aanbieden bij een van onze opdrachtgevers. Hiervoor zullen we je altijd per mail / telefoon informeren alvorens we dit ten uitvoer brengen.

6.8             Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
Hiervoor verwerken wij je naam, woonplaats, opleidingsniveau en werk gerelateerde certificaten en de daarbij behorende werkervaring.

6.9             Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens hiervoor?
Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar en daarna zullen we deze gegevens verwijderen mits er documenten zijn die wij conform wet- en regelgeving moeten bewaren.

 

7                   Dienstverband

7.1             Aangaan, uitvoeren of beëindigen van een arbeidsovereenkomst
Op het moment dat er een match is ontstaan bereidt HORECABAAS een arbeidsovereenkomst voor. Om dit stand te doen komen zal HORECABAAS je gegevens hiervoor gebruiken. Daarnaast zal HORECABAAS deze gegevens ook gebruiken bij continuering en beëindiging.

7.2             Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
HORECABAAS verwerkt hierbij de volgende persoonsgegevens. NAW, geboortedatum en geboorteplaats, BSN nummer, legitimatiebewijs (evenals kopie hiervan), nationaliteit, inzetbaarheid, uurloon en je handtekening.

7.3             Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens hiervoor?
Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar en daarna zullen we deze gegevens verwijderen mits er documenten zijn die wij conform wet- en regelgeving moeten bewaren.

7.4             In dienst bij HORECABAAS
Hiervoor verwerken we je NAW-gegevens, emailadres en andere contactgegevens, geboortegegevens, burgerlijke staat, geslacht, nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, werkvergunning, VAR-verklaring, opleiding en werkervaring, referenties en getuigschrift, beschikbaarheid, inzetbaarheid, arbeidsvoorwaarden, betalingsgegevens, plaatsingsgegevens, aanwezigheid, ziekte- of bijzonder verlof, je personeelsdossier, verzekeringspolis, urenregistratie en – facturatie en de ontstane correspondentie tussen je contactpersoon op de vestiging.

Gedurende de periode dat je in dienst bent zullen we een aantal extra gegevens gaan verwerken die onder andere te maken hebben met ziekteverzuim, bijzonder verlof, personeelsdossier, verzekeringspolis, urenregistratie, urenfacturatie, verloningen etc.

7.5             Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens hiervoor?
We bewaren deze persoonsgegevens zolang je bij HORECABAAS werkzaam bent.

Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar en daarna zullen we deze gegevens verwijderen mits er documenten zijn die wij conform wet- en regelgeving moeten bewaren.

 

8                   Gegevens ten behoeve van opdrachtgevers van HORECABAAS

8.1             Overeenkomst met opdrachtgever
HORECABAAS sluit met zijn/haar opdrachtgevers overeenkomsten af over het tewerkstellen van medewerkers, hiervoor worden er in de overeenkomst een aantal zaken genoteerd die ten behoeve komen van deze overeenkomst bij de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst met betrekking op werving, selectie en beschikbaar stellen van werkzoekenden.

8.2             Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?

8.2             Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken wij je NAW-gegevens, geboortedatum en geboorteplaats, nummer identiteitskaart.

8.3             Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens hiervoor?
Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar en daarna zullen we deze gegevens verwijderen mits er documenten zijn die wij conform wet- en regelgeving moeten bewaren.

 

9                   Controles externe partijen

9.1             Controle instanties
HORECABAAS wordt door verschillende instanties gekeurd voor NEN-4400, VCU, belastingdienst en accountantscontroles. Deze controle wordt altijd gedaan door derden waardoor HORECABAAS verplicht is hier mee aan de slag te gaan.

9.2             Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken wij je NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens, geboortegegevens, burgerlijke staat geslacht, nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, werkvergunning, VAR verklaring, opleiding en werkervaring, referenties en getuigschriften, integriteitsgegevens, beschikbaarheid en inzetbaarheid en je wensen ten aanzien van werk of een opdracht, arbeidsvoorwaarden, betalingsgegevens, plaatsingsgegevens, aanwezigheid, ziekte- of bijzonder verlof, je personeelsdossier, gegevens die relevant zijn voor de aanvraag van subsidies, premiekortingen en dergelijke, verzekeringspolis, urenregistratie en –facturatie, gegevens van contactpersonen (namen, contactgegevens en functies).

9.3             Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens hiervoor?
Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar en daarna zullen we deze gegevens verwijderen mits er documenten zijn die wij conform wet- en regelgeving moeten bewaren.

 

10              Derden
HORECABAAS schakelt derde partijen in voor bepaalde werkzaamheden, zoals de hosting van de website. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens, heeft HORECABAAS de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Uitsluitend als HORECABAAS hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

 

11              Cookies

11.1        Welke cookies gebruikt HORECABAAS?
De website van HORECABAAS zowel www.HORECABAAS.nl. ("website") gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wij naar je browser sturen, zodat wij je browser automatisch kunnen herkennen bij een herhaald bezoek aan de website. Cookies kunnen gegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van de website, zoals welke pagina's zijn bezocht en de duur van een gebruikerssessie.

Wanneer je gebruik maakt van de website, stuurt de cookie informatie terug aan HORECABAAS. HORECABAAS bewaart een cookie niet langer dan noodzakelijk. Wij maken gebruik van sessie cookies en permanente cookies:

Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina's je bekijkt en welke opties je gebruikt. Wanneer je de webbrowser afsluit, wordt de sessie beëindigd en wordt de cookie verwijderd.

Met behulp van een permanente cookie kan de Website je bij een volgend bezoek herkennen. HORECABAAS plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor het leveren van de functionaliteiten de website.

Hierdoor ben je bijvoorbeeld in staat in te loggen op de website en naar vacatures te zoeken. Als je helemaal geen cookies wenst te ontvangen, kun je de instellingen van jouw internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken Jouw keuzes:

Alleen als je hier vooraf toestemming voor hebt gegeven, plaatst HORECABAAS cookies die niet strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van de functionaliteiten van de Website. Met behulp van niet noodzakelijke cookies verzamelen wij informatie over je websitegebruik en onthouden wij je keuzes. Denk bijvoorbeeld aan welke pagina's zijn bezocht en de duur van een gebruikerssessie. Met behulp van deze cookies willen wij je gebruikservaring op onze website verbeteren. Als je geen toestemming geeft voor het plaatsen van cookies, dan worden deze cookies geblokkeerd.

Google Analytics

Alleen als je hier vooraf toestemming voor hebt gegeven, zal HORECABAAS gebruik maken van Google Analytics' cookies. Als je geen toestemming geeft voor het plaatsen van dergelijke cookies, dan worden deze cookies geblokkeerd. Google Analytics is een webanalyse dienst die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics gebruikt cookies om het gebruik dat gebruikers van de website maken te kunnen analyseren. Google gebruikt geaggregeerde statistische informatie om HORECABAAS inzage te geven in hoe gebruikers de website gebruiken. Google mag deze informatie uitsluitend aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Meer informatie over Google Analytics kun je hier vinden, en hier.

 

Social media

12.1    Hoe omgaan met links naar andere websites en social media?
Als je ervoor kiest onze website te delen via social media, zoals LinkedIn, Facebook en/of Twitter, dan zullen je persoonsgegevens (zoals je naam en het feit dat je interesse hebt in HORECABAAS) ook zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke webpagina’s op LinkedIn, Facebook en/of Twitter. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn uitsluitend de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van de social media websites van toepassing. HORECABAAS is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van dergelijke social media websites. De Algemene Gebruiksvoorwaarden en deze privacy- en cookieverklaring van HORECABAAS zijn daarom ook niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

 

13             Leeftijd

Mogen personen jonger dan 16 jaar persoonsgegevens verstrekken?
Personen jonger dan 16 jaar mogen slechts persoonsgegevens aan HORECABAAS verstrekken als zij daarvoor schriftelijke toestemming hebben gekregen van een van de ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacy- en cookieverklaring heeft gelezen.

 

14             Beveiliging

14.1        Hoe beveiligen wij de gegevens?
Je persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en HORECABAAS heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Hiertoe gebruikt HORECABAAS meerdere beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, en ook fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

 

15             Vragen en contactgegevens

15.1        Waar kun je terecht met vragen en verzoeken om inzage, verwijdering etc.? Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die HORECABAAS over je verwerkt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar:

Info@HORECABAAS.nl

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons privacy statement  en cookieverklaring.